ZAKRES USŁUG 2019-10-07T20:38:48+02:00

Zakres usług  

Zakres usług  

Prawo karne i wykroczeń

– obrona obwinionych/podejrzanych/oskarżonych na wszystkich etapach postępowania,
– reprezentacja osób skazanych (m.in. odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny),
– obrona zatrzymanych/tymczasowo aresztowanych,
– reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego oraz obu instancji postępowania jurysdykcyjnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego i prywatnego,
– sporządzanie profesjonalnych pism na etapie postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego (m.in. wnioski dowodowe, zażalenie, apelacja, kasacja, wniosek o wznowienie postępowania, prywatny i subsydiarny akt oskarżenia).

Prawo cywilne

– sprawy o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym, sprzeciwy od nakazów zapłaty),
– windykacja należności (od wezwań do zapłaty po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym),
– odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. kolizje, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne),
– sprawy gruntowe (m.in. zasiedzenie, służebności, rozgraniczenia),
– ochrona posiadania, własności i dóbr osobistych,
– eksmisje.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

– rozwód/separacja,
– podział majątku wspólnego małżonków,
– alimenty,
– ustalenie miejsca pobytu dziecka,
– uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
– ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

– stwierdzenie nabycia spadku,
– testament,
– dział spadku,
– zachowek.

Prawo gospodarcze

– sprawy o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym, sprzeciwy od nakazów zapłaty),
– windykacja należności (od wezwań do zapłaty po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym),
– obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
– rejestracja spółek.

Prawo administracyjne

– sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych,
– sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pozostałe

– porady, opinie prawne,
– sporządzanie i analiza umów,
– odwołania od decyzji ZUS/KRUS.

Prawo karne i wykroczeń

– obrona obwinionych / podejrzanych / oskarżonych na wszystkich etapach postępowania,
– reprezentacja osób skazanych (m.in. odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny),
– reprezentacja osób zatrzymanych / tymczasowo aresztowanych,
– reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego oraz obu instancji postępowania jurysdykcyjnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego i prywatnego,
– sporządzanie profesjonalnych pism na etapie postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego (m.in. wnioski dowodowe, zażalenie, apelacja, kasacja, wniosek o wznowienie postępowania, prywatny i subsydiarny akt oskarżenia).

Prawo cywilne

– sprawy o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym, sprzeciwy od nakazów zapłaty),
– windykacja należności (od wezwań do zapłaty po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym),
– odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. kolizje, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne),
– sprawy gruntowe (m.in. zasiedzenie, służebności, rozgraniczenia),
– ochrona posiadania, własności i dóbr osobistych,
– eksmisje.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

– rozwód/separacja,
– podział majątku wspólnego małżonków,
– alimenty,
– ustalenie miejsca pobytu dziecka,
– uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
– ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

– stwierdzenie nabycia spadku,
– testament,
– dział spadku,
– zachowek.

Prawo gospodarcze

– sprawy o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym, sprzeciwy od nakazów zapłaty),
– windykacja należności (od wezwań do zapłaty po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym).
– obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
– rejestracja spółek.

Prawo administracyjne

– sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych,
– sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pozostałe

– porady, opinie prawne,
– sporządzanie i analiza umów,
– odwołania od decyzji ZUS/KRUS.

Kancelaria Adwokacka – Paweł Gadomski

Filia w Sędziszowie Małopolskim:

ul. 3 – go Maja 56

39 – 120 Sędziszów Małopolski

Celem umówienia terminu i miejsca spotkania zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.